Năm 2019, Khu CNC Hòa Lạc sẽ tập trung thu hút đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Năm 2019, cơ sở hạ tầng của Khu CNC Hòa Lạc sẽ được hoàn thành đồng bộ, công tác thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, tập trung phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019, ngày 21/12/2018, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện các vụ chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ năm 2018. Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ban Quản lý đã đạt một số thành tích nhất định, đặc biệt trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như thu hút đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Quản lý còn gặp nhiều khó khăn như: Thiếu nhân sự, vốn cho công tác giải phóng mặt bằng chưa được bố trí. Chưa ban hành kịp thời một số văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Nghị định số 74/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ban Quản lý kiến nghị với Bộ trưởng Chu Ngọc Anh để kịp thời chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị tổng kết, các đơn vị đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung của báo cáo. Các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm rút ra và giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng đánh giá đây là một năm thành công của Ban Quản lý.

Theo kế hoạch, năm 2019, cơ sở hạ tầng của Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được hoàn thành đồng bộ, công tác thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư; tập trung phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Với các kiến nghị của Ban Quản lý, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chỉ đạo các vụ chức năng của Bộ cần tập trung phối hợp nhiều hơn nữa để đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của Ban Quản lý. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục đoàn kết, nâng cao tinh thần, cố gắng hơn nữa để hoàn thành các kế hoạch nhiệm vụ đặt ra.

0988 329 892
Kết nối Zalo